SZKOŁA DOKTORSKA

Uniwersytet w Siedlcach

buton2

 W dniu 12.05.2023 odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego  Ogólnopolskiej Konferencji Szkół Doktorskich. Komitet został powołany w oparciu o porozumienie podpisane przez 28 Rektorów uczelni wyższych. 

Do zadań Ogólnopolskiej Konferencji Szkół Doktorskich należy m.in. wzajemna współpraca i rozwój szkół doktorskich;  wymiana informacji na temat realizowanych przedsięwzięć dotyczących kształcenia doktorantów; wzajemna promocja przedsięwzięć realizowanych przez Szkoły Doktorskie; realizowanie, wspólnych projektów, skierowanych do doktorantów; wspólne występowanie do właściwych jednostek celem otrzymania interpretacji oraz wykładni z zakresu regulacji prawnej dotyczącej kształcenia doktorantów i prowadzenia szkól doktorskich.

Rektorzy wskazali swoich  reprezentantów, którzy utworzyli Komitet Sterujący. Pierwszym Przewodniczącym Komitetu została jednogłośnie wybrana dr hab. Ilona Świątek - Barylska, prof. UŁ - Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Członkowie Porozumienia wyrażą nadzieję, że w niedługim czasie kolejne uczelnie dołączą do wspólnej inicjatywy.

 

Do  Ogólnopolskiej Konferencji Szkół Doktorskich przystąpiły dotychczas:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 

Akademia Leona Koźmińskiego,

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN,

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 

Politechnika Częstochowska,

Politechnika Gdańska,

Politechnika Poznańska,

Politechnika Wrocławska, 

Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

Uniwersytet Gdański,

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie,

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,

Uniwersytet Łódzki,

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

Uniwersytet Morski w Gdyni,

Uniwersytet Opolski,

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,

Uniwersytet Szczeciński,

Uniwersytet Zielonogórski,

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.